איגוד מאמני הכדורגל חדש

הודעת איגוד המאמנים בדבר שעות השתלמות מוכרות לצורך חידוש תעודת מאמן/מדריך

8 בדצמבר 2014

למען הסר כל ספק ולמען שקיפות מלאה בנושאי שעות השתלמות של מאמנים ומדריכים – הנהלת איגוד המאמנים מבקשת להבהיר לציבור המאמנים/מדריכים שבנושאי השתלמויות מאמנים ושעות מוכרות לצורך צבירה שנתית – על פי חוקי אופ"א וחוק הספורט – השתלמות שאיננה מוכרת ומאושרת מראש ע"י איגוד המאמנים או שאינה בשיתוף עם איגוד המאמנים – שעות השתלמות אלו לא יוכרו ולא יזוכו ע"י איגוד המאמנים לצורך צבירת שעות השתלמות!!!
איגוד המאמנים וכל הגופים המוסמכים להעשרת ידע למאמנים אינם בתחרות עם כל יזם אשר דואג לבצע פעילות כזו או אחרת ועל כן פעולותיו ללא אישור או הסכמת האיגוד אינן כלולות בתבחינים.
להזכירכם שעל כל מאמן/מדריך חובה לעבור 15 שעות השתלמות במשך 3 שנים.
בברכת הספורט,
רוני שניידר יו"ר איגוד המאמנים

 

Untitled-3

פינת הוידאו

מצגות עננים

חדשות