a222

יו"ר איגוד המאמנים רוני שניידר, ההנהלה וציבור המאמנים בישראל, מרכין ראש עם מותו של החבר בועז סולמי ז"ל אשר הלך לעולמו בטרם עת לאחר מאבק במחלה קשה. בועז לחם במחלה הקשה וכנצר למשפחת סולמי הענפה הוא לא נכנע לה כבר כמה שנים. בועז המשיך את מורשת מועדון בני יהודה ת"א והנחילה לאלפי צעירים שעברו ולמדו במועדון תחת פיקוחו המקצועי. יום אבל כבד למשפחת סולמי, למשפחת בני יהודה ולכדורגל הישראלי. יהי זכרו ברוך.

2 באוגוסט 2015

Untitled-3

פינת הוידאו

מצגות עננים

חדשות