MainMessageDefaultImage

רוני שניידר יו"ר איגוד המאמנים הוזמן לישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת שבראשה עומד ח"כ עמרם מצנע לדיון בנושא : מעמד המאמן

28 בנובמבר 2014

מאת : הרצל שושן, מנהל האתר

מאמציו של יו"ר איגוד המאמנים מר רוני שניידר נשאו פרי. לאחר שיחות ופגישות שערך עם ח"כ עמרם מצנע – יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת העלה את נושא מעמד המאמן בארץ בכלל ובכדורגל בפרט. ח"כ מצנע יערוך דיון בנושא בוועדה בישיבתה שתערך ביום רביעי 3/12/2014 י"א בכסלו תשע"ה בשעה 09.00 בבוקר. בין המוזמנים לישיבה : משרד התרבות והספורט, משרד המשפטים, מרכז השלטון המקומי וכמובן מר רוני שניידר יו"ר איגוד המאמנים ומוזמנים נוספים. מר שניידר הביע את הערכתו לח"כ עמרם מצנע שנאות להביא לדיון נושא כה חשוב לישיבת הועדה. "מאמנים טובים ידאגו לטיפוח שחקנים טובים" – זהו הקו המרכזי שבו נוקט מר רוני שניידר. עדכונים מישיבת הועדה יועלו באתר לאחר הישיבה.

Untitled-3

פינת הוידאו

מצגות עננים

חדשות